ප්‍රවෘත්ති

Microsoft Bing සෙවුම් යන්ත්‍රය ChatGPT සමඟ නැවත ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරයි

මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔවුන්ගේ Bing සෙවුම් යන්ත්‍රයේ නවීකරණය කරන ලද අනුවාදයක් දියත් කිරීමට අපේක්ෂා කරයි, එය ඉතා අපේක්ෂිත ChatGPT චැට්බෝට් මෙවලමෙහි නිර්මාතෘ වන OpenAI වෙතින් තාක්ෂණය භාවිතා